Powrót do strony głównej

Rozwiązaywanie problemów z jakością gięcia rur.‎

Wyciąg z instrukcji obsługi giętarki produkcji CSM.

Przetłumaczone i opublikowane za zgodą autora. Chiao Sheng machinery Co. LTT

 

W poniższym zestawieniu są zobrazowane typowe problemy z uzyskaniem poprawnej jakości giętych łuków rurowych metodą trzpieniową oraz sposoby ich rozwiązania.

 

1.   1 Ślady na powierzchni rury pozostawione przez zacisk matrycy

1.1.1 Fałdy I zarysowania w miejscu uchwytu.

1.1.2 Wyjaśnienie

 

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Podczas gięcia zacisk zostawia ślad na rurze.

Pył lub opiłki metalu na powierzchni zacisku lub matrycy powodują zły uchwyt rury.

Wyczyść obszar zacisku przed gięciem

 

W czasie gięcia na rurze powstają wgniecenia w okolicy zacisku.

Zbyt wysokie ciśnienie zacisku.

Wyreguluj ciśnienie na siłowniku zacisku rury. Jeśli rura się ślizga zwiększ ciśnienie.

Podczas gięcia powstaje ślad polerowania na zewnętrznej powierzchni łuku w okolicy zacisku.

Pozycja trzpienia jest za bardzo do przodu i powoduje polerowanie i pocienienie grzbietu łuku.

Wyreguluj położenie trzpienia odrobinę do tyłu.

Podczas gięcia na powierzchni rury pojawiają się wzdłużne rysy w okolicy zacisku.

 

 

1. Średnica rury jest nieco większa niż matrycy i zacisku. Podczas zacisku rury odciska się krawędź matrycy i zacisku.

1. Matryce wykonywać w oparciu o próbkę rury. Rury kupować tylko od dostawców gwarantujących odpowiednią tolerancje średnic i grubości ścianki.

2. Styk zacisku matrycy i rolki nie jest ustawiony dokładnie.

2. Dokonaj regulacji aby po zaciśnięciu krawędzie wyżłobień na rurę schodziły się w jednej linii.

Tabela 2.1 Rozwiązywanie problemów

 

 

 

2.2.    Fałdy po wewnętrznej krawędzi gięcia

 

2.1 Fałdy po wewnętrznej krawędzi gięcia

2.2.2 Wyjaśnienie

 

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Podczas gięcia powstają zmarszczki po wewnętrznej stronie łuku w obszarze działania wygładzacza.

1. Wygładzacz jest zużyty

 

1. Napraw lub wymień wygładzacz.

2 Zła pozycja wygładzacza

2. Ustaw wygładzacz we właściwej pozycji. Wygładź koniec wygładzacza i ustaw go ok. 2mm od rury.

3 Materiał wygładzacza taki sam jak rury.

3 Wybierz wygładzacz o twardości innej niż rura.

4 Smarowanie wygładzacza niewystarczające.

4 Użyj więcej lub lepszego oleju smarującego. Wyczyść wygładzacz i matrycę przed gięciem.

 

Tabela 2.2 Rozwiązywanie problemów

2.3 Ślady na powierzchni rury zostawione przez prowadnicę dociskową

 

2.3.1 Narzędzie zostawia ślad wzdłuż rury

2.3.2 Wyjaśnienie

 

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Podczas gięcia zacisk i prowadnica zostawiają zgniecenia na powierzchni rury

1. Wysokość osi zacisku i prowadnicy nie jest jednakowa. (wyżłobienie w prowadnicy i w zacisku nie jest na tym samym poziomie).

1.Ustaw położenie zacisku i prowadnicy do tych samych poziomów.

2. Rozmiar rury większy niż oprzyrządowania.

2. Użyj rury zgodnej ze  specyfikacją oprzyrządowania.

Podczas gięcia pojawiają się wklęsłości lub wypukłości na powierzchni rury.

Zabrudzenie opiłkami metalu powierzchni prowadnicy dociskowej.

Wyczyścić powierzchnię zestawu matrycy i prowadnicy.

 

 

Tabela 2.3 Rozwiązywanie problemów


 

2.4 Fałdowanie się rury

 

2.4.1 Garb na końcu giętego łuku

 

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Podczas gięcia pojawia się wypukłość na końcu giętego łuku.

1. Podczas gięcia rury cienkościennej niedostateczne ciśnienie docisku prowadnicy.

1. Użyć wspomagania dociskającego, aby nastawić minimalne wymagane ciśnienie.

Wycofaj trzpień aż garb przestanie się pojawiać.

2. Pozycja wygładzacza jest zbyt z tyłu rury.

2. Przesuń wygładzacz do przodu.

3. szew rury spawanej jest ustawiony nieprawidłowo.

3. Przy mocowaniu rury obróć szew o 90°

 

Tabela 2.4 Rozwiązywanie problemów


2.4.2 Fałdy na całej długości gięcia

 

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Od punktu początku gięcia powstają fałdy.

1. Niewystarczająca siła zacisku powoduje ślizganie się rury.

1. Zwiększyć ciśnienie na siłowniku zacisku. W razie konieczności stosować dłuższy zacisk.

Zwiększyć ciśnienie na prowadnicy dociskowej tylko po upewnieniu się , że wygładzacz jest ustawiony dokładnie i trzpień nie jest zbyt z tyłu.

2.Trzpien za bardzo z tyłu.

2. Przesuń trzpień odrobinę do przodu. Sprawdź tolerancję wewnętrznej średnicy rury i zewnętrznej trzpienia.

 

Tabela 2.5 Rozwiązywanie problemów

 

 

2.4.3 Fałdy na całej długości gięcia przekraczające działanie wygładzacza.

 

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Fałdy po wewnętrznej stronie łuku.

1. Trzpień w rurze nie osiąga pozycji powstrzymującej zniekształcenie rury

1. Ustaw trzpień tak, aby koniec pilota był w na linii przecinającej oś matrycy i krawędzi zacisku.

2. Wygładzacz i matryca nie są spasowane. Zużycie wygładzacza lub niewystarczająca jego długość uniemożliwia dopasowanie do matrycy.

2. Dobierz właściwie matrycę i wygładzacz upewniając się,   że da się je dopasować. Zbliż wygładzacz do osi matrycy i zmniejsz kąt styku z rurą. Tak, aby ją lepiej zamknąć. Wymień wygładzacz na dłuższy gdy to konieczne.

 

Tabela 2.6 Rozwiązywanie problemów


 

2.5 Spłaszczenie rury

 

2.5.1 Spłaszczenie rury z jednoczesnym pofałdowaniem lub bez.

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Przekrój rury jest owalny

1. W punkcie gięcia docisk  wewnątrz rury jest niewystarczający.

1.Zwiększyć ciśnienie prowadnicy dociskowej.

2. Zewnętrzna średnica trzpienia jest zbyt mała aby wypełnić rurę.

2. Przesuń trzpień lekko do przodu, zastosuj trzpień o iększej średnicy kul lub o większej ilości kul. maks. 5.

 

Tabela 2.7 Rozwiązywanie problemów

 

2.5.2 Kule trzpienia powodują powstanie garbów po zewnętrznej stronie gięcia.

 

 

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Kule trzpienia powodują powstanie garbów po zewnętrznej stronie gięcia.

Kule trzpienia zbyt mocno wrzynają się w rurę.

1. Zmniejsz ciśnienie docisku prowadnicy dociskowej.

2. Materiał rury jest zbyt miękki.

3. Spróbuj zastosować trzpień typu chain (zamiast  kulek zaokrąglone krążki w bliższej odległości).

4. Zaprogramuj kontrolowane wycofanie trzpienia.

5. Używaj prowadnicy dociskowej ze wspomaganiem

 

 

Tabela 2.8 Rozwiązywanie problemów

 


 

2.6 Pęknięcie lub rozerwanie rury podczas gięcia

 

 

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Rura została rozerwana lub pękła podczas gięcia.

1. Niewystarczające smarowanie spowodowało tarcie trzpienia o rurę.

1. Dobrać właściwy środek smarujący, Prowadnicę oraz rurę o odpowiedniej powierzchni wewnętrznej.

2. Prędkość wspomagania była niewystarczająca.

2. Wyregulować prędkość wspomagania.

3. Pozycja trzpienia jest znacznie oddalona od właściwej.

3. Ustawić trzpień we właściwym położeniu

4. Plastyczność rury jest zbyt niska..

4. Wybierać rury z materiału odpowiedniego do gięcia..

5. Rura ślizga się podczas gięcia.

5. Wyregulować położenie matrycy i zacisku.

6. Zbyt wysokie ciśnienie prowadnicy.

6. Zmniejszyć docisku prowadnicy. (Poluzować prowadnice.)

7. Z powodu niewłaściwego materiału rury lub nieodpowiedniej średnicy łożysko kulowe trzpienia zostało uszkodzone.

7. zwiększyć siłę zacisku. Jeśli pojawią się zmarszczki docisnąć łożysko kulowe trzpienia. Wybierać rury z odpowiedniego materiału.

 

Tabela 2.9 Rozwiązywanie problemów


 

2.7 Nieprawidłowe i niedokładne gięcie

 

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Kąt gięcia nieprawidłowy lub niedokładny.

1Podczas różnych cykli gięcia rura ślizga się w uchwycie.

1. Ustaw ciśnienie zacisku.

Sprawdź i wyreguluj zacisk matrycy.

2. Wymontuj trzpień oraz rurę, aby sprawdzić materiał i wytarcie się rury.

2. Dobrze smaruj trzpień i wewnętrzną powierzchnię rury.

. Sprawdź czy materiał trzpienia może wytrzymać ciśnienie gięcia..

. Dostosuj ciśnienie zacisku tak, aby łożysko nie było ściskane a rurka przerywana..

. Jeśli szew rury nie jest gładki powinien być ustawiany powyżej lub poniżej osi gięcia.

3. Twardość i plastyczność materiału rury nie jest stabilna. Różne poprawki na sprężystość są przyczyną niedokładności..

3. należy dobierać rury od dostawców  gwarantujących dostawę z jednej partii materiału i o jednakowych właściwościach.

 

Tabela 2.10 Rozwiązywanie problemów

 

Uwaga!

Notowanie aktualnej sytuacji pozwala operatorom lepiej zrozumieć działanie.

Częste inspekcje pozwalają na wcześniejsze odkrycie problemu.

 

Dodatkowe informacje:

GTJ Service

Tel: 600 144 304

Email info@gtj.com.pl

kontakt: Michał Jabłoński

Kopiowanie i udostępnianie powyższego artykułu wymaga autoryzacji.